زهره مرتضی ئی

صفحه نخست /زهره مرتضی ئی
زهره مرتضی ئی
نام و نام خانوادگی زهره مرتضی ئی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات شیمی معدنی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 سنتز، شناسایی و کاربرد نانو ساختارهای هیبریدی معدنی-آلی بر پایه مواد متخلخل و MFe2O4 (M=Co, Fe) زهره مرتضی ئی مژگان زنده دل محمد علی بداغی فرد 1398/07/28