الناز فیروزیان

صفحه نخست /الناز فیروزیان
الناز فیروزیان
نام و نام خانوادگی الناز فیروزیان
شغل نامشخص
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 سنتز،شناسایی وخواص مغناطیسی نانوکامپوزیت های جدید پایدار حرارتی پلی(ایمید-اتر) مشتق از-14H دی بنزو [a,j]زانتن الناز فیروزیان حسن مغانیان، اکبر مبینی خالدی مژگان زنده دل 1394/06/10