لیلی جرفی

صفحه نخست /لیلی جرفی
لیلی جرفی
نام و نام خانوادگی لیلی جرفی
شغل نامشخص
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 مقایسه محتوای فرهنگی کتاب های درسی زبان انگلیسی ایران و مصر در دو دوره متوسط اول و دوم لیلی جرفی مجید عامریان (بازنشسته) حمیدرضا دولت آبادی، هوشنگ یزدانی قره آغاج 1400/06/15