سید محمد رضا حسینی

صفحه نخست /سید محمد رضا حسینی
سید محمد رضا حسینی
نام و نام خانوادگی سید محمد رضا حسینی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 بهبود کیفیت محصولات نفتی با کمک پلاسما-کارشناسی ارشد سید محمد رضا حسینی مهران شاه منصوری وحید مهدوی 1398/11/14
2 مقایسه عملکرد شبکه ی عصبی مصنوعی و مدل درختی M5در تخمین تبخیر و تعرق مرجع روزانه با حداقل داده اقلیمی (مطالعه ی موردی: منطقه ی خشک سرد شهرکرد در ایران) سید محمد رضا حسینی ناصر گنجی خرم دل (مرحوم) امیر حسین خلت آبادی فراهانی 1394/08/04