عبدالرحیم صادقی

صفحه نخست /عبدالرحیم صادقی
عبدالرحیم صادقی
نام و نام خانوادگی عبدالرحیم صادقی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 بررسی همراهی بین بیماری ندولار تیروئید با دو پلی مورفیسم در ژن گیرنده بتای استروژن در استان مرکزی مریم یوسفی عبدالرحیم صادقی، احمد همتا افسانه طلایی، مسعود فاضلی مصلح آبادی 1394/06/29