مهدی صالحی فرد

صفحه نخست /مهدی صالحی فرد
مهدی صالحی فرد
نام و نام خانوادگی مهدی صالحی فرد
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / شیمی معدنی
وبسایت
پست الکترونیک