مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعه بازآرایی های کروموزومی ...
عنوان مطالعه بازآرایی های کروموزومی و بررسی بیو انفورماتیکی ژن های دخیل در بروز سرطان القایی پستان به وسیله DMBA در رت و شناسایی مناطق سینتنیک آنها در کروموزوم های انسان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران فاطمه سیفی (نفر چهارم)، ملک سلیمانی مهرنجانی (نفر سوم)، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) (نفر دوم)، احمد همتا (نفر اول)