مشخصات پژوهش

صفحه نخست /Determination of Adrenaline ...
عنوان Determination of Adrenaline by a New Pharmacokinetic Method
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران محمد حسین آبنوسی (نفر ششم به بعد)، مریم حاجی زاده (نفر ششم به بعد)، لطفعلی ساقتفروش (نفر پنجم)، بلال خلیل زاده (نفر چهارم)، نسرین شادجو (نفر سوم)، قاسم کریم نژاد (نفر دوم)، محمد حسن زاده (نفر اول)