مشخصات پژوهش

صفحه نخست /Vitrification of in vitro ...
عنوان Vitrification of in vitro produced ovine embryos at various developmental stages using two methods
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران بنفشه حیدری (نفر ششم به بعد)، ابراهیم احمدی (نفر پنجم)، حسن نظری (نفر چهارم)، محمود کریمی (نفر سوم)، ملک سلیمانی مهرنجانی (نفر دوم)، ابوالفضل شیرازی (نفر اول)