مشخصات پژوهش

صفحه نخست /Effects of vitamin E on ...
عنوان Effects of vitamin E on ovarian tissue of rats following treatment with p-nonylphenol: A stereological study -
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران مریم هزاوه (نفر ششم به بعد)، مرتضی انوری (نفر ششم به بعد)، منیره محمودی (نفر ششم به بعد)، محمد حسین آبنوسی (نفر پنجم)، حمیدرضا مومنی (نفر چهارم)، احمد همتا (نفر سوم)، علی نورافشان (نفر دوم)، ملک سلیمانی مهرنجانی (نفر اول)