مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اهمیت و ارزشمندی انجام تحلیل ...
عنوان اهمیت و ارزشمندی انجام تحلیل محتوای برنامه درسی دوره کارشناسی رشته های علوم انسانی بر مبنای مولفه های فرهنگ کتابخانه سبز (تربیت زیست محیطی)
نوع پژوهش مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها کتاب ساختمان و تجهیزات، تحلیل محتوا، برنامه درسی، علم اطلاعات و دانش شناسی ، کتابخانه سبز.
چکیده رویکرد کتابخانه سبز بر مصرف بهینه انرژی، کاهش اثرات زیست محیطی،‌حذف سموم و مواد شیمیایی و بازیافت تاکید دارد. در این زمینه پیشنهادها و ایده هایی طبق محورهای ارائه شده جهت ساخت یک کتابخانه سبز آورده شده است از جمله آگاهی رسانی درباره مسئولیت اجتماعی کتابخانه ها و ارائه دوره های آموزشی مرتبط با محیط زیست، انرژی های تجدید پذیر، بازیافت زباله و...معیارهای بیشتری برای کتابخانه ها وجود دارند تا به ایده ها و ایده آل ها از محیط زیست پایدار برسند. کتابخانه ها در کنار آنکه ساختمانی سبز و سازگار با محیط زیست دارند، خدمات کاربری سازگار با محیط زیست، فعالیتهای مثال زدنی سازگار با محیط زیست و ارائه اطلاعات و دوره های آموزشی و سبک زندگی سازگار با محیط زیست عمل کنند. از سوی دیگر با توجه به اهمیت و ارزش مسائل زیست محیطی در جامعه امروز و حفظ و انتقال آن به نسل آینده اهمیت و در حال حاضر توجه به مولفه های کتابخانه سبز برای اساتید و کتابداران و دانشجواین رشته های علوم انسانی ضروری می باشد ولی متاسفانه هنوز در برنامه ریزی درسی رشته های علوم انسانی به این مهم پرداخته نشده است و حتی در کتب تخصصی در این زمینه اقدامات انجام شده بسیار اندک است
پژوهشگران محسن باقری (نفر دوم)، شکوفه مشایخی (نفر اول)