مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقاومت سراسری علیه استعمار در ...
عنوان مقاومت سراسری علیه استعمار در شعر ابرا هیم المنذر شاعر لبنا نی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ادبیات مقاومت، استعمار، نبرد، ابراهیم منذر
چکیده شکی نیست که استعمار باعث مقاومت و حفاظت می شود که مدافعان برای دستیابی به آزادی تلاش می کنند. این شعر دارای هارمونی ها و ایده هایی است که دیگران را به مقاومت و محافظت در برابر استعمارگران ترغیب می کند. ابراهیم منذر، شاعر لبنانی، یکی از برجسته ترین شاعرانی است که در برابر استعمارگران ایستاد. او شاعری ابروطن پرست بود که شعرش روح مقاومت را حفظ کرده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که این شاعر، شاعری مصمم و دارای روحیه میهن پرستی و ملی گرایی، خشم و عصیان در برابر استعمارگران و ارتباط برای برادری میان اعراب و شهادت در راه وطن و تکامل علم و دانش است. حفظ زبان عربی در شعر اوست.
پژوهشگران زهرا کوچکی نیت (نفر سوم)، محمد جرفی (نفر دوم)، سید ابوالفضل سجادی (نفر اول)