مشخصات پژوهش

صفحه نخست /A Hybrid ...
عنوان A Hybrid Switched-Inductor/Switched-Capacitor DC-DC Converter with High Voltage Gain Using a Single Switch for Photovoltaic Application
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها DC-DC converter; high voltage gain; switched inductor; switched capacitor
چکیده This paper introduces a new high-step-up, non-isolated switched-inductor switchedcapacitor DC-DC converter. The proposed converter remarkably integrates switched-capacitor and switched-inductor cells, leading to a significant increase in voltage gain. This unique composite structure not only ensures the continuity of input current, but also successfully minimizes the current ripple and voltage stress across the components, thereby optimizing efficiency. The standout feature of this converter is its singular switch controlled by pulse-width modulation (PWM), which simplifies its operation. A rigorous steady-state operation analysis is conducted, providing a comprehensive understanding of the converter’s performance. For validating the theoretical findings, the paper also details a real-world prototype of the converter. Comparative studies conducted with other similar structures substantiate the superiority of the proposed converter.
پژوهشگران سامان اصغری گرجی (نفر پنجم)، فرشاد خسروی (نفر چهارم)، مهدی رضوانی وردوم (نفر سوم)، امین میرزایی نقلبری (نفر دوم)، مریم شعبانی هراتبر (نفر اول)