مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بهبود کارایی تیم‌های امداد ...
عنوان بهبود کارایی تیم‌های امداد شرکت گاز استان مرکزی بر مبنای هوش مصنوعی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها امداد، استراتژی مکانی، هوش مصنوعی، متوسط زمان پاسخ
چکیده یکی از مهمترین و خطرناک‌ترین دلایل وقوع آتش سوزی و انفجار در سراسر دنیا مربوط به گاز طبیعی می باشد. از این رو، کارآمدی سیستم امداد در شرکت‌های توزیع گاز از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. کارایی سیستم‌های امداد بر حسب توانایی آن‌ها در استقرار به‌موقع و مؤثر واحدها و پرسنل در زمان وقوع یک حادثه اندازه‌گیری می‌شود. طرح پیشنهادی بر مبنای الگوریتم‌ها و تکنیک‌های هوش مصنوعی و داده‌های جمع آوری شده در مرکز امداد، مدلی را ارائه می‌دهد که بر مبنای الگوهای رفتاری موجود در داده‌های ثبت شده، مکان های بهینه برای ایستگاه های اضطراری و وسایل نقلیه را تعیین می‌نماید.
پژوهشگران فاطمه فرنقی زاده (همکار)، مریم امیری (مجری)