مشخصات پژوهش

صفحه نخست /New data on the Jumping ...
عنوان New data on the Jumping spiders from northeast of Iran (Aranei: Salticidae)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها Salticidae, Iran, faunistics, new records, distribution
چکیده New faunistic records for 15 species of Salticidae for the spider fauna of Iran are presented. Five species (Langona aperta, Mogrus antonius, Pellenes bonus, P. geniculatus and Sitticus karakumensis) are new records for the spider fauna of Iran.
پژوهشگران احمد همتا (نفر چهارم)، سودابه موسوی (نفر سوم)، علیرضا شایسته فر (مرحوم) (نفر دوم)، امید میرشمسی (نفر اول)