مشخصات پژوهش

صفحه نخست /معناشناسی واژه قضا در قرآن ...
عنوان معناشناسی واژه قضا در قرآن کریم
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها قرآن کریم، معناشناسی، تعدّد معنایی، واژه قضا
چکیده قرآن گنجینه ای از واژگانی است که شناخت جایگاه معنایی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. معناشناسی واژگان قرآن دانشی است که به بررسی این امر در جریانِ بافت جمله می پردازد و در کشف مقصود قرآن نیز کمک می کند. راه یابی به عمقِ معنای واژگان قرآن، یکی از مطمئن ترین روش ها در شرح آیات به شمار می رود.
پژوهشگران سحر محبی (نفر سوم)، محمود شهبازی (نفر دوم)، سید ابوالفضل سجادی (نفر اول)