مشخصات پژوهش

صفحه نخست /Polymeric piezoresistive ...
عنوان Polymeric piezoresistive airflow sensor to monitor respiratory patterns
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها Respiratory sensors, Piezoresistive sensors, Finite element simulation, Graphene-based sensors, Vertical graphene nanosheets
چکیده Monitoring human respiratory pattern has gained much attention among researchers across the current decade. Herein, we have used a novel graphene-based flow sensor as an airflow sensor to capture the behaviour of human respiration. The sensor takes advantage of a maze-like structure of vertically grown graphene nanosheets (VGNs) integrated with polydimethylsiloxane (PDMS) elastomer (25:1 weight ratio of prepolymer and curing agent). The VGNs/PDMS nanocomposite was characterised by exposing to a range of airflow rates (20-130 L/min). The sensor demonstrates a linear performance with high sensitivity and low response time (mostly below 1 s). To evaluate the experimental results and better understand flow dynamics around the sensor, a finite element simulation was conducted in COMSOL Multiphysics package. The piezoresistive effect of VGNs/PDMS thin film and fluid-solid interaction was thoroughly studied, and numerically computed sensor output in response to various flow rates was verified by experimental results. As a potential application, the VGNs/PDMS airflow sensor can detect the respiration pattern of human exercises like walking, jogging and running. The sensor shows a stable pattern with very low response and recovery time (1 s) during five consecutive cycles.
پژوهشگران محسن اسدنیا (نفر ششم به بعد)، شوئینگ وو (نفر ششم به بعد)، ژائوجون هان (نفر پنجم)، کریستوفر پاستراس (نفر چهارم)، ابوالفضل عابدی (نفر دوم)، سجاد ابولپور مشیزی (نفر اول)، مجید سنایی پور (نفر سوم)