مشخصات پژوهش

صفحه نخست /کنترل پیش بین گشتاور در موتور ...
عنوان کنترل پیش بین گشتاور در موتور القایی سیم پیچ باز با بهینه سازی تابع هزینه به روش ویکور
نوع پژوهش پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها موتور القایی سیم پیچ باز، کنترل پیش بین گشتاور، ویکور
چکیده در این پژوهش، یک طرح جدید کنترل با بهره گیری از الگوریتم بهینه سازی برای انتخاب بردارهای سوئچینگ اینورتر متصل به موتور القایی سیم پیچ باز (OEWIM) انجام شده است. هدف از کنترل بردارهای سوئیچینگ، کاهش ریپل شار و گشتاور می باشد. به علت بالا بودن ریپل شار و گشتاور در موتورهای القایی، کنترل موتورهای القایی به عنوان یک موضوع چالش انگیز مطرح می شود.کنترل پیش بین گشتاور از جمله روش های کنترل موتور القایی می باشد. این روش خود زیرمجموعه ای از روش کنترل مستقیم گشتاور می باشد. در روش کنترل پیش بین گشتاور هدف بهینه سازی تابع هزینه و همچنین انتخاب ضریب وزنی مناسب در تابع هزینه می باشد. یکی از روش های بهینه سازی تابع هزینه روش ویکور می باشد. روش ویکور از جمله روش های بهینه سازی آنلاین می باشد. پس از مدلسازی موتور و شبیه سازی آن در محیط متلب، روش کنترلی کنترل پیش بین گشتاور با استفاده از روش ویکور بهینه سازی شده است. سپس نتایج به دست آمده با روش کنترل پیش بین گشتاور معمولی مقایسه شده است. با این حال، با بهینه سازی توسط روش ویکور، ریپل شار و گشتاور نسبت به روش های قبلی کاهش بیشتری داشته است.
پژوهشگران مزدک عبادی (استاد راهنما)، خسرو خاندانی (استاد راهنما)، وحید مرادی (دانشجو)