مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعه استریولوژیک اثر حفاظتی ...
عنوان مطالعه استریولوژیک اثر حفاظتی آلفا لیپوئیک اسید بر بافت کلیه به دنبال سمیت ایجاد شده با نانوذرات نقره در موش NMRI
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها -
چکیده -
پژوهشگران سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) (نفر اول)