مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارائه یک توصیفگر عمومی مبتنی ...
عنوان ارائه یک توصیفگر عمومی مبتنی بر الگوی دودویی محلی وزندار به منظور بازیابی تصاویرمادون قرمز
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها الگوی دودویی محلی، تبدیل مستقل از مقیاس ویژگی، بازیابی تصاویر، تصاویرمادون قرمز .
چکیده یکی از توصیفگرهای مهم بافتی تحت عنوان الگوی دودویی محلی می باشد. الگوی دودویی محلی در استخراج ویژگیهای بافتی کاربرد زیادی دارد. در این مقاله نوعی از الگوی دودویی محلی ارائه شده است که از آن نه به عنوان توصیفگر بافت، بلکه به عنوان یک توصیفگر عمومی استفاده شده است. یعنی همانند توصیفگر تبدیل مستقل از مقیاس ویژگی (SIFT) عمل می کند. روش پیشنهادی بر اساس میزان اختلاف نقطه مرکزی با نقاط همسایگی وزن های لازم را تولید می کند و این مقادیر وزن در مقادیر الگوی دودویی ضرب شده و استفاده می شود. ضمن اینکه بجای الگوی دودویی محلی برای کاهش تعداد ویژگیها از الگوی دودویی محلی متقارن مرکزی CS-LBP استفاده شده است. مزیت روش پیشنهادی نسبت به SIFT سرعت بالای آن است. ضمن اینکه بجای تصاویر عادی از تصاویر دوربین های مادون قرمز استفاده شده است. این تصاویر نسبت به تصاویر معمول دارای لبه هایی تارتر هستند و بازیابی آنها با توصیفگرهای عمومی عملاً نتایج خوبی تولید نمی کند. نتایج پیاده سازی نشان می دهد که روش پیشنهادی هم از لحاظ سرعت و هم از لحاظ دقت نسبت به توصیفگرهای عمومی مانندSIFT بهتر عمل می کند ضمن اینکه از روش الگوی دودویی محلی متقارن مرکزی هم دقت بالاتری دارد.
پژوهشگران محمد حسین شکور (نفر اول)