مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مروری بر اطلس های مغزی ...
عنوان مروری بر اطلس های مغزی نوزادان مبتنی بر تصاویر تشدید مغناطیسی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها اطلس مغز نوزاد، اطلس مبتنی بر یک فرد، اطلس احتمالی، اطلس آماری، تصاویر تشدید مغناطیسی
چکیده مطالعه فرآیند رشد مغز در دوران نوزادی و کودکی از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا هرگونه اختلال در این فرآیند می تواند سبب بروز بیماری در فرد شود، بویژه اگر نوزاد به صورت نارس بدنیا آمده باشد. پیشرفت های اخیر در زمینه تصویربرداری تشدید مغناطیسی امکان اخذ تصاویری را با کیفیت و رزولوشن بالا از بافت های مغزی نوزادان فراهم ساخته است. با ناحیه بندی و استخراج بافت ها می توان به مدلسازی تغیرات در بافت مغزی پرداخت و بر مراحل رشد مغزی نوزادان و کودکان نظارت کرد. از طرف دیگر داشتن یک مدل نزدیک به واقعیت از سر شامل پوست، جمجمه و مغز می تواند در حل دقیقتر مساله معکوس مکانیابی منبع سیگنالهای مغزی ثبت شده کمک کند و همچنین چگونگی انتشار امواج الکترومغناطیس را در سر نوزادان نشان دهد. در این مقاله مروری، در ابتدا اطلس های مغز به سه دسته اطلس های مبتنی بر فرد، اطلس های احتمالی و اطلس های آماری طبقه بندی می شوند. در ادامه اطلس های مغزی نوزادان در دسته بندی های مطرح شده، بیان و روش ایجاد و کاربرد هر کدام مطالعه می شود. در پایان ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت اطلس های مغزی ساخته شده برای نوزادان تاکنون به تبیین فعالیت های جاری و روند تحقیقات آتی در این زمینه می پردازیم.
پژوهشگران فابریس ولوآ (نفر پنجم)، راینهارد گرب (نفر چهارم)، کامران کاظمی (نفر سوم)، مریم مومنی (نفر دوم)، حمید ابریشمی مقدم (نفر اول)