مشخصات پژوهش

صفحه نخست /فرمولبندی عمومی برای آنالیز ...
عنوان فرمولبندی عمومی برای آنالیز ترموپیزوالکتریک یک سازه ساخته شده از مواد مدرج الکتریکی با استفاده از روش انرژی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها پیزوالکتریک، سیلندر جدار ضخیم، مواد مدرج، روش انرژی، فانکشنال
چکیده مقاله حاضر به مطالعه ترموالاستیک یک سازه ساخته شده از مواد مدرج الکتریکی با استفاده از روش انرژی می پردازد. سازه مورد نظر تحت بار حرارتی، خارجی و جسمی 4 می باشد. کاربرد روش انرژی در آنالیز عمومی سازه های پیزوالکتریک برای اولین بار در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد. عبارت انرژی با ترم های کلاسیک توانایی پیش بینی رفتار ترموالاستیک یک سازه دلخواه را مانند روش های قبلی مانند روش تعادل ندارد. روش حاضر ترم جدیدی را برای پیش بینی صحیح رفتار ترموالاستیک سازه های مدرج پیزوالکتریک بنام ترم انرژی افزوده 5 ارائه می کند. این ترم بیانگر انرژی لازم برای افزایش دمای آن قسمت از سازه است که در اثر بارهای مکانیکی و حرارتی افزایش پیدا کرده است. سایر ترمهای انرژی مانند قبل در نظر گرفته می شود. معادلات حاکم بر سیستم با استفاده از روابط اویلر استخراج می شود. معادلات نهایی سیستم شامل معادلات تعادل و ماکسول خواهد بود. فرآیند استخراج معادلات نهایی سیستم نشان می دهد که معادله ماکسول که در مقالات قبلی بصورت معادله ای مستقل در نظر گرفته می شد از فرم عمومی فانکشنال سیستم قابل استخراج می باشد. درستی کاربرد روش جدید با ترم در نظر گرفته شده با بررسی یک نمونه کاربردی مورد بررسی قرار می گیرد.
پژوهشگران محمد جواد خوش گفتار (نفر سوم)، محمد عارفی (نفر دوم)، غلامحسین رحیمی (نفر اول)