مشخصات پژوهش

صفحه نخست /طراحی،ساخت و بهینه سازی اثر ...
عنوان طراحی،ساخت و بهینه سازی اثر ضخامت لایه نشر دهنده نورAlq3 بر عملکرد دیود نورگسیل آلی
نوع پژوهش مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها دیود نورگسیل آلی ،Alq3،لایه نشردهنده نور
چکیده هدف از انجام این مقاله، طراحی و ساخت یک دیود نورگسیل آلی (OLED) و بدست آوردن ضخامت بهینه لایه نشردهنده نور می باشد. در این تحقیق، دیود نورگسیل آلی با دو ساختار ITO/PEDOT:PSS/PVK/Alq3/Al و ITO/PVK/Alq3/Al را طراحی کردیم. ابتدا به بررسی نقش لایه تزریق کننده حفره آلی PEDOT:PSS در ساختار دیود پرداختیم. در ساختاری که لایه تزریق حفره استفاده شد، ولتاژ راه اندازی کمتری بدست آمد. سپس اثر ضخامت لایه گسیلنده آلی Alq3 بر مشخصه های جریان ولتاژ دیو دنور گسیل الی بررسی و بهینه سازی شد. ضخامت بهینه برای لایه نشر دهنده نور با توجه به ولتاژ آستانه 80 نانومتر بدست آمد.
پژوهشگران زهرا شاهدی (نفر چهارم)، محمدرضا جعفری (نفر سوم)، نسرین آقامحمدی (نفر دوم)، مریم نوری (نفر اول)