مشخصات پژوهش

صفحه نخست /شناسایی خانواده های الرو ماهی ...
عنوان شناسایی خانواده های الرو ماهی درالیه های سطحی آب دریای عمان درمحدوده ی استان هرمزگان )اردیبهشت ماه 0931)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ایکتیوپلانکتون؛ بندرعباس؛ فراوانی؛ خصوصیات مورفومتریک
چکیده چکیده هدف از این تحقیق شناسایی خانواده های لارو ماهیان موجود در لایه های سطحی دریای عمان درمحدوده ی شرق استان هرمزگان بود. بدین منظور طی سه روز در اردیبهشتماه سال 1390 از 14 ایستگاه جداگانه توسط تور بونگو با چشمه ی 500 میکرون و بصورت کشش مورب، توسط شناور تایلندیPrantlay 10نمونه برداری ها از دریای عمان صورت گرفت و فاکتورهای غیر زیستی (دما، شوری و PH) نیز از هر ایستگاه ثبت گردید. فراوانی لارو ماهیان در لایه های سطحی نسبت به خوریات بسیار کمتر است. تعداد لاروهای نمونه برداری شده 125 قطعه بود و نمونه های غالب به ترتیب آنچوی ماهیان، بزماهیان و شورت ماهیان و نیم منقار ماهیان بودند که مجموعا 45 درصد نمونه ها را تشکیل می دادند. در این تحقیق ایستگاههای 3 و 10 و 13 دارای بیشترین تنوع و ایستگاه12 دارای بیشترین فراوانی بود. علاوه برآن در بعضی از ایستگاهها لاروی مشاهده نشد و درمجموع بیشتر لاروماهیان در مرحله بعد از خمیدگینوتوکورد قرار داشتند.
پژوهشگران احمد همتا (نفر چهارم)، علی سالارپوری (نفر سوم)، علیرضا شایسته فر (مرحوم) (نفر دوم)، مریم عباس زاده (نفر اول)