مشخصات پژوهش

صفحه نخست /استراتژی کنترل برداری بدون ...
عنوان استراتژی کنترل برداری بدون سنسور موتورهای سنکرون مغناطیس دائم بر اساس DSP با استفاده از فیلتر کالمن کاهش مرتبه موازی
نوع پژوهش مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها موتورسنکرون ،Simulink/MATLAB پردازنده سیگنال دیجیتال، فیلتر کالمن، مشاهده گر، مغناطیس دائم، کنترل سرعت، کنترل برداری.
چکیده این مقاله در خصوص پیاده سازی کنترل بدون سنسور یک موتور سنکرون مغناطیس دائم، با مغناطیس داخلی ارائه شده است . با استفاده از الگوریتم مشاهده گر فیلترکالمن، موقعیت و سرعت زاویه ای روتور جهت عملکرد دقیق روش کنترل برداری، تخمین زده شده اند. با فراوانی الگوریتمهای مشاهده گر فیلترکالمن، روش الگوریتم فیلتر کالمن کاهش مرتبه یافته موازی که از بازده بالا و زمان کمتری در پروسه ی تخمین برخوردار میباشد، به منظور الگوریتمی جهت تخمین موقعیت و سرعت زاویه ای در پروسه ی کنترل سرعت موتور سنکرون مغناطیس دائم انتخاب شده است. پیاده سازی آزمایشگاهی الگوریتم فیلترکالمن، نیازمند یک موتورسنکرون مغناطیس دائم،اینورترPWM ، منبع ولتاژ و برد پردازنده سیگنال دیجیتال میباشد. به منظور اطمینان از نتایج عملکرد ، از فیلتر کالمن و برنامه ریزی پردازندهی TMS320F 2812 ز نرم افزار Simulink/MATLAB استفاده شده است.
پژوهشگران مزدک عبادی (نفر چهارم)، علی اصغر قدیمی (نفر سوم)، امیرحسین ابوالمعصومی (نفر دوم)، حسین شعبانلو (نفر اول)