مشخصات پژوهش

صفحه نخست /معناشناسی اسلوب کنایه در جزء ...
عنوان معناشناسی اسلوب کنایه در جزء سی ام قرآن کریم
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها کلید واژه ها: قرآن کریم؛ علم بلاغت؛ اسلوب کنایه
چکیده چکیده بیان ادیبانه و هنرمندانه ی معانی و مفاهیم قرآن کریم یکی از دلایل اعجاز بیانی این کتاب آسمانی است. زیبایی قرآن چه از نظر مفاهیم آن و چه از نظر ظاهر و ساختار سوره ها شگفت­انگیز و قابل تحسین است. بیان دل نشین آیه­ها، تعبیرهای زیبا و لطیف و به کارگیری صنایع ادبی و بلاغی به قرآن جلوه و طراوت خاصی بخشیده است. کنایه یکی از این صنایع ادبی و از ظریف ترین و لطیف ترین آنهاست. بیان مبهم و پوشیده ی حقایق، به ظاهر آیه­ها صورتی ادبی می بخشد که مخاطب به مدد قوه ی ذوق و لطافت طبع خویش، به درک و کشف نکات نهفته در باطن آنها پی می برد و پرده از صورت ظاهری کلام برمی دارد. در این پژوهش تلاش بر آن است تا کنایه های موجود در جزء سی ام قرآن کریم مورد بررسی قرار گیرد تا در نهایت معنای اصلی آیه ها استخراج گردد. الکلمات الرئیسیه کلید واژه ها: قرآن کریم؛ علم بلاغت؛ اسلوب کنایه
پژوهشگران سمیرا فراهانی (نفر دوم)، سید ابوالفضل سجادی (نفر اول)