مشخصات پژوهش

صفحه نخست /Regioselective bromination ...
عنوان Regioselective bromination and iodination of aromatic substrates promoted by trans-3,5-dihydroperoxy-3,5-dimethyl-1,2-dioxolane
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها Trans-3,5-dihydroperoxy-3,5-dimethyl-1,2dioxolane , Aromatic substrate , Bromination , Iodination , Ammonium bromide , Ammonium iodide
چکیده Selective and efficient bromination and iodination of aromatic compounds by ammonium bromide and ammonium iodide, respectively, under promotion of trans3,5-dihydroperoxy-3,5-dimethyl-1,2-dioxolane have been explored. Mild reaction conditions, high selectivity and yield, and high reaction rate are some of the major advantages of this synthetic method.
پژوهشگران خدیجه سلیمانی (نفر چهارم)، زهره نجمی نژاد (نفر سوم)، کاوه خسروی (نفر دوم)، داوود آذری فر (نفر اول)