گروه صنایع دستی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه صنایع دستی

حسین  نوروزی قره قشلاق
گروه:  گروه صنایع دستی
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی