1403/01/30
وحید مهدوی

وحید مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5823-5628
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 7004027950
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و ارزیابی کاتالیزورهای غیرهمگن کمپلکسهای منگنز پیوند شده به مولکولار با حفره های نانو 15-SBA عامل دار شده با امین و بررسی فعالیت کاتالیزوری آنها در فاز مایع
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1391
پژوهشگران وحید مهدوی

چکیده

ثبت نشده‌است!