1403/01/29
طاهره میرهاشمی

طاهره میرهاشمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/00000-0001-9950-4855
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ویراستاری نشریه مطالعات تاریخی جنگ شماره 1
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
...
سال 1395
پژوهشگران طاهره میرهاشمی

چکیده

...