1403/01/29
طاهره میرهاشمی

طاهره میرهاشمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/00000-0001-9950-4855
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل و بررسی نماد کوزه در رباعیات خیام
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
خیام، نماد، موتیف، کوزه.
سال 1395
پژوهشگران طاهره میرهاشمی

چکیده

....