1403/01/28
سمیه غفوری

سمیه غفوری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5966-8406
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57191919549
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
مقاله ارائه‌شده