1403/05/02

سیروس مرادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشگاه اراک
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
الگوریتم متناوب برای تقسیم مسائل نقطه ثابت
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نقطه ثابت، عملگرهای غیرانبساطی، الگوریتم متناوب.
سال 1397
پژوهشگران سیروس مرادی(استاد راهنما)، اسماعیل پیغان(استاد مشاور)، رویا براتی(دانشجو)

چکیده

چکیده دو زیرمجموعهی Q  H و 2 C  H سه فضای هیلبرت حقیقی، 1 H و 3 H2 ،H فرضکنیم 1 دو عملگر خطی کراندار باشند. دراین B: H2 ! H و 3 A: H1 ! H ناتهی، بسته و محدب و 3 پایاننامه؛ با استفاده از تکنیک نقطه ثابت به بررسی و حل مسئله شدنی زیر میپردازیم 9 x 2 C; y 2 Q s:t Ax = By