1403/05/02

سیروس مرادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشگاه اراک
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
قضیه ثابت کنان روی فضاهای متریک کامل و روی فضاهی متریک کامل توسعه یافته وابسته به یک تابع دیگر
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1389
پژوهشگران سیروس مرادی

چکیده

ثبت نشده‌است!