1403/03/28
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
کلیات، پیشگیری و درمان کووید-19
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
بیماری زائی، تشخیص، پیشگیری، درمان، کووید 19
سال 1402
پژوهشگران فاطمه ثامنی ، شهناز شهرجردی ، مسعود داداشی ، آرش خرمی ، بهاره حاجی خانی ، شیرین توکلی

چکیده

این کتاب در مورد مشخصات ویروس سارس کووید و بیماری زائی، علائم بالینی از جمله علائم ریوی و علائم عمومی بیماری صحبت میشود . تشخیص آزمایشگاهی از تست های اختصاصی گفته شده و همچنین در مورد پیشگیری و درمان کووید 19 نیز در کتاب مفصل ذکر شده است.