1403/03/30
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر هشت هفته تمرینات کششی و مقاومتی بر شدت درد و ناتوانی مچ دست دختران 10 تا 15 سال در کاربران گوشی همراه
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تمرینات کششی، تمرینات مقاومتی، درد، ناتوانی، گوشی همراه
سال 1400
پژوهشگران شکیبا قریشوندی(دانشجو)، شهناز شهرجردی(استاد راهنما)

چکیده

هدف و زمینه: هدف از پژوهش حاضر