1402/12/06
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرین پیلاتس بر تعادل زنان سالمند
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
پیلاتس، زنان سالمند، تعادل
سال 1396
پژوهشگران حسن افتخار اردبیلی ، مژگان میرزائی ، محمد خرمی مقدم ، شهناز شهرجردی

چکیده

هدف: هدف از مطاله تعیین اثر پیلاتس بر تعادل زنان سالمند میباشد