1403/03/29
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
درمان نقاط ماشه ای با غلتک اسفنجی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
غلتک اسفنجی، نقاط ماشه ای
سال 1396
پژوهشگران لاله پوریامنش ، شهناز شهرجردی ، فرانک امیرخانی

چکیده

هدف از تدوین و ترجمه کتاب درمان نقاط ماشه ای با غلتک های اسفنجی می باشد