1403/04/02
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرینات شنای کرال سینه بر تعادل ایستای پسران دارای اختلال بینائی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
شنا، تعادل ایستا، اختلال بینائی
سال 1394
پژوهشگران شهناز شهرجردی ، محمد خرمی مقدم

چکیده

مقدمه و هدف : بینائی عنصر مهمی در برقراری ثبات پاسچرالی ایستا میباشد. مطالعات نشان داده اند افراد دارای اختلال بینائی نسبت به همسالان عادی در آزمونهای تعادلی نمرات کمتری می گیرند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرینات شنای کرال سینه بر تعادل ایستای پسران دارای اختلال بینائی بود