1402/12/06
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر 5 هفته ماساژ برمیزان استرس و افسردگی زنان بعد از عمل جراحی سرطان پستان
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1392
مجله بيماري هاي پستان ايران
شناسه DOI
پژوهشگران درویش شفیقی صدیقه ، شهناز شهرجردی

چکیده

ثبت نشده‌است!