1403/04/05
سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2395-8057
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15133044400
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مروری بر فیزیولوژی و آناتومی دستگاه تولید مثل
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
دستگاه تولید مثل نر، دستگاه تولید مثل ماده، آناتومی، فیزیولوژی، جفت، گامتوژنز
سال 1381
پژوهشگران ملک سلیمانی مهرنجانی ، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

چکیده

بررسی دستگاه تولیدمثل یکی از مباحث مهم جنین شناسی می باشد. در این کتاب، مباحث مختلف همراه با تصاویر ساده طوری تنظیم شده اند که در مقابل هر مطلب، دانشجو را به درک سهل تر و ساده تر مطالب قادر می سازد. این کتاب از سری انتشاراتی است که پیرامون ساختمان و عملکرد دستگاه های مختلف بدن انسان نگارش یافته که با توجه به ساده بودن تصاویر در درک مفاهیم به عنوان مروری بر دستگاه تولید مثل جهت کمک به دروس جنین شناسی، بافت شناسی، فیزیولوژی و آناتومی مفید می باشد. در این کتاب مباحث مختلف دستگاه تولید مثل نر و ماده، آناتومی، فیزیولوژی، گامتوژنز، روش های کنترل بارداری، لقاح، وقایع مهم دوره تکامل جنینی و پرده های جنینی، ساختمان جفت، مشخصات مراحل رویانی تا ماه نهم بارداری و تولد، زایمان واقعی و کاذب مورد بررسی قرار گرفته است.