1403/03/29
سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2395-8057
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15133044400
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مکانیسم های اپی ژنتیک و نقش آن در سلامت و بیماری
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
تغییرات اپی ژنتیکی، تغییرات هیستونی، متیلاسیون DNA، میکروRNAها، تنظیم بیان ژن، سبک زندگی
سال 1401
پژوهشگران سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) ، ملک سلیمانی مهرنجانی ، سید معصومه محمدی

چکیده

اپی ژنتیک مطالعه عوامل خارجی یا محیطی است که باعث روشن یا خاموش شدن ژن ها می شود و بر چگونگی عملکرد ژن ها اثر می گذارد. لذا تحقیقات اپی ژنتیک در جستجوی توصیف دگرگونی های دینامیک در پتانسیل رونویسی یاخته است و برخلاف ژنتیک (تغییر در توالی DNA) از طریق عوامل خارجی و محیطی و به خصوص سبک زندگی می تواند باعث تغییراتی در ژنوم یاخته شود که از طریق تقسیم یاخته حتی در نسل های متمادی باقی بماند. مثلا یکی از این تغییرات اپی ژنتیکی که از طریق حافظه یاخته ای عمل می کند پروسه تمایز است که در اثر آن سلول تخم می تواند به انواع یاخته های دیگر نظیر اپیتلیوم، عصب، عضله و یاخته های همبندی دیگر و عروق خونی تمایز یابند. لذا در اپی ژنتیک سیر تکاملی به عنوان یک تبادل دو طرفه در حال انجام بین محیط و وراثت در نظر گرفته می شود. محدوده تاثیرات محیطی طیف گسترده ای هستند که از تغذیه و ورزش و سبک زندگی و حالات روحی و روانی گرفته تا وضعیت اجتماعی، اقتصادی و حالات رفتاری و خلق و خوی ما و حتی جنبه های اعتیاد که نوعی اختلال در سیستم پالایش مغز است را شامل می شود و همگی اینها می توانند توسط عوامل اپی ژنتیک یاخته در ما تاثیرگذار باشند.