1403/03/29
سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2395-8057
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15133044400
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر حفاظتی اسپیرولینا پلاتنسیس، بر تخمدان موشهای تیمار شده با نانوذرات نقره
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
-
سال 1401
مجله يافته هاي نوين در علوم زيستي
شناسه DOI
پژوهشگران سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

چکیده

-