1403/03/29
سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2395-8057
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15133044400
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعۀ اثرحفاظتی جلبک اسپرولینا پلاتنسیس (Spirulina platensis) بر تخمدان موش نژاد NMRI به دنبال سمیت القاء شده توسط نانوذرات نقره
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
-
سال 1399
پژوهشگران سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)(استاد راهنما)

چکیده

-