1403/04/05
سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2395-8057
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15133044400
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
- مطالعه اثر حفاظتی اسپیرولینا پلا تنسیس (Spirulina Platensis) بر بافت بیضه و پارامترهای های اسپرم به دنبال سمیت القا شده توسط نانوذرات نقره در موش های NMRI،
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
-
سال 1399
پژوهشگران سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)(استاد راهنما)

چکیده

-