1403/03/29
سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2395-8057
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15133044400
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی اثر حفاظتی روغن سیاه دانه بر بافت کبد موش های نرNMRI متعاقب سمیت نانو ذرات نقره
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
-
سال 1399
مجله مجله پژوهش هاي جانوري
شناسه DOI
پژوهشگران سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) ، پریسا مالکی

چکیده

-