1403/04/05
سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2395-8057
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15133044400
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه اثر درمانی تیمار با PRF بر ساختمان و عملکرد تخمدان های موش پس از پیوند اتوگرفت تخمدان تازه و انجمادی در عضله سرینی سطحی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
-
سال 1395
پژوهشگران سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) ، الهام شجاعفر

چکیده

-