1403/03/29
سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2395-8057
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15133044400
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رادیکال های آزاد و آنتی اکسیدانها (استرس اکسیداتیو) در افراد مواجهه یافته با کادمیوم
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
-
سال 1386
مجله ياخته
شناسه DOI
پژوهشگران سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) ، علی اکبر ملکی راد

چکیده

-