1403/03/29
سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2395-8057
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15133044400
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات ژنوتوکسیک امواج تلفن های همراه در القای آسیب های کروموزومی جنین موش کوچک آزمایشگاهی نژاد Balb/C
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1389
مجله فصلنامه علمي پژوهشي بهبود
شناسه DOI
پژوهشگران جواد بهارآرا ، فرهنگ حداد ، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) ، مریم امیر احمدی

چکیده

ثبت نشده‌است!