1403/03/29
سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2395-8057
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15133044400
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین ناهنجاریهای عددی و ساختاری در مجموعه کر موزوم های موش صحرایی مبتلا به سرطان پوست و بررسی مناطق متناظر آنها در کروموزوم های انسان
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1389
مجله مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
شناسه DOI
پژوهشگران ملک سلیمانی مهرنجانی ، احمد همتا ، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

چکیده

ثبت نشده‌است!